(Lepsie odkazy na predmet)
 
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
Evolution of Human Communication (ZS) {{Infolist/sk|2-IKVa-193}}
+
[[Course:EHC/en|Evolution of Human Communication]] (ZS) {{Infolist/sk|2-IKVa-193}}
  
 
Social Cognition (LS)
 
Social Cognition (LS)

Latest revision as of 17:33, 5 November 2019

Juraj Bánovský

Juraj Bánovský
Meno: Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 602 95) 305
Email: banovsky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-19
Adresa: Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Evolution of Human Communication (ZS) 2-IKVa-193

Social Cognition (LS)

Výskum

Teória mysle

Filozofické problémy kognitívnej vedy

Publikácie

Viď profil Juraja Bánovského na ResearchGate