m
Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* [[Počítačová grafika 1]]
 
* [[Počítačová grafika 1]]
* Počítačové videnie 1
+
* [[Počítačové videnie 1]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 18:11, 5 October 2011

Júlia Kučerová

Júlia Kučerová
Meno: Mgr. Júlia Kučerová
doktorand
Email: kucerova@sccg.sk
Miestnosť: m 153
Adresa: Mgr. Júlia Kučerová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

Publikácie