Line 6: Line 6:
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 760
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 760
   | room    = m 153
+
   | room    = I 4
 
   | email    = kucerova[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
 
   | email    = kucerova[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
 
   | web      = [http://sccg.sk/~kucerova homepage]
 
   | web      = [http://sccg.sk/~kucerova homepage]

Revision as of 12:13, 9 September 2015

Júlia Kučerová

Júlia Kučerová
Meno: RNDr. Júlia Kučerová
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 760
Email: kucerova@sccg.sk
Miestnosť: I 4
Adresa: RNDr. Júlia Kučerová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Konzultačné hodiny

dohodou

Výučba

Výskum

  • detekcia významných oblastí v obraze a jej aplikácie

Publikácie