Line 15: Line 15:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu
+
* [[ZPGSO/sk| Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu]]
 
* [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelovacie a renderovacie techniky]]
 
* [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelovacie a renderovacie techniky]]
 
* Pokročilé spracovanie obrazu
 
* Pokročilé spracovanie obrazu

Revision as of 09:51, 29 September 2015

Júlia Kučerová

Júlia Kučerová
Meno: RNDr. Júlia Kučerová
asistent
Email: kucerova@sccg.sk
Miestnosť: I 4
Adresa: RNDr. Júlia Kučerová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Konzultačné hodiny

dohodou

Výučba

Výskum

  • detekcia významných oblastí v obraze a jej aplikácie

Publikácie