Line 2: Line 2:
 
   | fullname = RNDr. Júlia Kučerová
 
   | fullname = RNDr. Júlia Kučerová
 
   | caption  = Júlia Kučerová
 
   | caption  = Júlia Kučerová
   | image    = kucerova_julia.jpg
+
   | image    = kucerova_julia.jpg  
 
   | section  =  
 
   | section  =  
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand

Revision as of 12:18, 9 September 2015

Júlia Kučerová

Júlia Kučerová
Meno: RNDr. Júlia Kučerová
doktorand
Email: kucerova@sccg.sk
Miestnosť: I 4
Adresa: RNDr. Júlia Kučerová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Konzultačné hodiny

dohodou

Výučba

Výskum

  • detekcia významných oblastí v obraze a jej aplikácie

Publikácie