Júlia Kučerová

Júlia Kučerová
Meno: RNDr. Júlia Kučerová, PhD.
odborný asistent
Email: kucerova@sccg.sk
Miestnosť: I 4
Adresa: RNDr. Júlia Kučerová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Konzultačné hodiny

dohodou

Výučba

Výskum

  • detekcia významných oblastí v obraze a jej aplikácie

Publikácie

(Presmerované z Julia Kucerova)