Jozef Vaško

Jozef Vaško
Meno: Ing. Jozef Vaško
externý spolupracovník
Telefón: +421 918 625 614
Email: jozef.vasko@fablab.sk
Miestnosť: FabLab, Vedecký park UK, ILKOVIČOVA 8, 842 16 BRATISLAVA
Adresa: Ing. Jozef Vaško
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: https://www.fablab.sk/

Výučba

(Presmerované z Jozef Vasko)