Line 8: Line 8:
 
   | room    = i7
 
   | room    = i7
 
   | email    = siska[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email    = siska[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
   | web      = [http://ii.fmph.uniba.sk/~siska/ homepage]
+
   | web      = [http://dai.fmph.uniba.sk/~siska/ homepage]
 
   | info    =
 
   | info    =
  

Revision as of 15:06, 12 April 2012

Jozef Šiška

Jozef Šiška
Meno: RNDr. Jozef Šiška
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 444
Email: siska@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i7
Adresa: RNDr. Jozef Šiška
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • knowledge representation, KR_Group
  • logic programming, answer set programming

Publikácie

  • chýbajú