(nova linka na konzultacie)
(linka na bakdipl tempy)
Line 21: Line 21:
 
* knowledge representation, [[KR_Group]]
 
* knowledge representation, [[KR_Group]]
 
* logic programming, answer set programming
 
* logic programming, answer set programming
 +
* [https://dai.fmph.uniba.sk/~siska/temy/ témy na bakalárske / diplomové práce]
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/~siska/ pozri homepage]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/~siska/ pozri homepage]
 
}}
 
}}

Revision as of 15:24, 24 September 2019

Jozef Šiška

Jozef Šiška
Meno: RNDr. Jozef Šiška
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 444
Email: siska@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i7
Konzultačné hodiny: pozri Google spreadsheet
Adresa: RNDr. Jozef Šiška
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie