(update konzultacnych)
(Nove konzultacne)
Line 7: Line 7:
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 444
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 444
 
   | room    = i7
 
   | room    = i7
   | officeHours = [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l1EHXx4a4PfE7-U_r0airsVRK4AVzj6S4iJmzt95_98/edit?usp=sharing pozri Google spreadsheet]
+
   | officeHours = [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GfkH0W4BTElpy51zArQhOcDwSQgNNYfi1IE4H6U4hlg/edit?usp=sharing pozri Google spreadsheet]
 
   | email    = siska[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email    = siska[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | web      = [http://dai.fmph.uniba.sk/~siska/ homepage]  
 
   | web      = [http://dai.fmph.uniba.sk/~siska/ homepage]  

Revision as of 16:09, 7 November 2017

Jozef Šiška

Jozef Šiška
Meno: RNDr. Jozef Šiška
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 444
Email: siska@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i7
Konzultačné hodiny: pozri Google spreadsheet
Adresa: RNDr. Jozef Šiška
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • knowledge representation, KR_Group
  • logic programming, answer set programming

Publikácie