Line 17: Line 17:
  
 
==== Leto ====
 
==== Leto ====
*[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Graphical_Systems_Visualization_Multimedia Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá] (cvičenia)
 
  
*[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Introduction_to_Computer_Logic Úvod do výpočtovej logiky] (cvičenia)
 
 
*[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Introduction_to_Declarative_Programming Úvod do deklaratívneho programovania] (cvičenia)
 
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 15:02, 14 September 2011

Jozef Frtús

Jozef Frtús
Meno: Mgr. Jozef Frtús
doctoral student
Email: frtus@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i7
Adresa: Mgr. Jozef Frtús
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: Homepage

Výučba

Zima

Leto

Výskum

Publikácie