Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
[http://ii.fmph.uniba.sk/zui/ Základy umelej inteligencie 1] (cvičenia)
+
 
 +
==== Zima ====
 +
*[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Fundamentals_of_Artificial_Intelligence_1 Základy umelej inteligencie 1] (cvičenia)
 +
 
 +
==== Leto ====
 +
*[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Graphical_Systems_Visualization_Multimedia Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá] (cvičenia)
 +
 
 +
*[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Introduction_to_Computer_Logic Úvod do výpočtovej logiky] (cvičenia)
 +
 
 +
*[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Introduction_to_Declarative_Programming Úvod do deklaratívneho programovania] (cvičenia)
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 11:29, 15 March 2011

Jozef Frtús

Jozef Frtús
Meno: Mgr. Jozef Frtús
doctoral student
Email: frtus@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i7
Adresa: Mgr. Jozef Frtús
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zima

Leto

Výskum

Publikácie