m
Line 2: Line 2:
 
   | fullname = Mgr. Jozef Frtús
 
   | fullname = Mgr. Jozef Frtús
 
   | caption  = Jozef Frtús
 
   | caption  = Jozef Frtús
   | image    =  
+
   | image    = Frtus.jpg
 
   | section  =  
 
   | section  =  
 
   | position = doctoral student
 
   | position = doctoral student
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
   | room    =  
+
   | room    = i7
 
   | email    = frtus[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = frtus[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 +
[http://ii.fmph.uniba.sk/zui/ Základy umelej inteligencie 1] (cvičenia)
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 10:26, 14 September 2010

Jozef Frtús

Jozef Frtús – fotografia
Meno: Mgr. Jozef Frtús
doctoral student
Email: frtus@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i7
Adresa: Mgr. Jozef Frtús
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Základy umelej inteligencie 1 (cvičenia)

Výskum

Publikácie