Line 16: Line 16:
 
*[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Fundamentals_of_Artificial_Intelligence_1 Základy umelej inteligencie 1] (cvičenia)
 
*[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Fundamentals_of_Artificial_Intelligence_1 Základy umelej inteligencie 1] (cvičenia)
  
==== Leto ====
+
*[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Computational_Logic Výpočtová logika] (cvičenia)
*[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Introduction_to_Declarative_Programming Úvod o deklaratívneho programovania] (cvičenia)
+
  
*[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Knowledge_Representation_and_Reasoning Reprezentácia znalostí a inferencia] (cvičenia)
+
==== Leto ====
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 14:55, 17 September 2012

Jozef Frtús

Jozef Frtús – fotografia
Meno: Mgr. Jozef Frtús
doctoral student
Email: frtus@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i7
Adresa: Mgr. Jozef Frtús
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: Homepage

Výučba

Zima

Leto

Výskum

Publikácie