Line 8: Line 8:
 
   | room    = i7
 
   | room    = i7
 
   | email    = frtus[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = frtus[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | web      =  
+
   | web      = [https://www.dai.fmph.uniba.sk/~frtus/ Homepage]
 
   | info    =  
 
   | info    =  
  

Revision as of 10:30, 27 March 2011

Jozef Frtús

Jozef Frtús – fotografia
Meno: Mgr. Jozef Frtús
doctoral student
Email: frtus@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i7
Adresa: Mgr. Jozef Frtús
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: Homepage

Výučba

Zima

Leto

Výskum

Publikácie