Line 4: Line 4:
 
   | image    =  
 
   | image    =  
 
   | section  =  
 
   | section  =  
   | position = doktorand
+
   | position = absolvent doktorandského štúdia
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 702
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 702
   | room    = m163
+
   | room    =  
   | email    = jan.ziska[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email    =  
 
   | web      =  
 
   | web      =  
 
   | info    =
 
   | info    =
Line 15: Line 15:
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* ''chýba''
+
* počítačové videnie
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
* ''chýbajú''
 
* ''chýbajú''
 
}}
 
}}

Revision as of 14:07, 14 September 2016

Ján Žižka

Ján Žižka
Meno: Mgr. Ján Žižka
absolvent doktorandského štúdia
Telefón: (+421 2 602 95) 702
Adresa: Mgr. Ján Žižka
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • chýba

Výskum

  • počítačové videnie

Publikácie

  • chýbajú