Ján Švantner

Ján Švantner – fotografia
Meno: RNDr. Ján Švantner
absolvent doktorandského štúdia
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: jan.svantner@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i6
Adresa: RNDr. Ján Švantner
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: ~svantner

Výučba

Výskum

  • neurónové siete
  • neurónové siete s echo stavmi
  • spracovanie prirodzeného jazyka

Publikácie

  • Švantner J., Farkaš I. : Investigating distributed representations in grammar acquisition with echo state networks, Proceedings of the Tenth International Conference on Informatics, Košice, elfa, 2009
  • Švantner J., Farkaš I. : Učenie gramatických závislostí pomocou neurónovej siete s echo stavmi, Kognice a umělý život IX, Opava : Slezská univerzita, 2009
  • Farkaš I., Švantner J. : Učenie nesusedných závislostí pomocou rekurentných neurónových sietí, Kognice a umělý život VII, Opava : Slezská univerzita, 2007
Revision as of 13:08, 14 September 2016 by Kluka (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)