Line 4: Line 4:
 
   | image    = jan.svantner.jpg|200px
 
   | image    = jan.svantner.jpg|200px
 
   | section  =  
 
   | section  =  
   | position = doktorand
+
   | position = absolvent
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 443
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 443
 
   | room    = i6
 
   | room    = i6

Revision as of 14:06, 14 September 2016

Ján Švantner

Ján Švantner
Meno: RNDr. Ján Švantner
absolvent
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: jan.svantner@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i6
Adresa: RNDr. Ján Švantner
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: ~svantner

Výučba

Výskum

  • neurónové siete
  • neurónové siete s echo stavmi
  • spracovanie prirodzeného jazyka

Publikácie

  • Švantner J., Farkaš I. : Investigating distributed representations in grammar acquisition with echo state networks, Proceedings of the Tenth International Conference on Informatics, Košice, elfa, 2009
  • Švantner J., Farkaš I. : Učenie gramatických závislostí pomocou neurónovej siete s echo stavmi, Kognice a umělý život IX, Opava : Slezská univerzita, 2009
  • Farkaš I., Švantner J. : Učenie nesusedných závislostí pomocou rekurentných neurónových sietí, Kognice a umělý život VII, Opava : Slezská univerzita, 2007