Line 23: Line 23:
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* non-monotonic logic
+
* knowledge representation, non-monotonic reasoning
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* ''chýbajú''
+
* pozri [http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ homepage]
 
}}
 
}}

Latest revision as of 13:41, 7 April 2010

Ján Šefránek

Ján Šefránek
Meno: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 389
Email: sefranek@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i17
Adresa: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • knowledge representation, non-monotonic reasoning

Publikácie