Ján Rybár

Ján Rybár
Meno: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
vedúci katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Centrum kognitívnych vied
Telefón: (+421 2 602 95) 835
+421 2 654 22 263
Email: kai.sekr@fmph.uniba.sk
rybar@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i25
Adresa: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage
katedra


Výučba


Revision as of 10:22, 21 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)