(Pridaný výskum)
Line 3: Line 3:
 
   | caption  = Ján Rybár
 
   | caption  = Ján Rybár
 
   | image    = Rybar.jpg
 
   | image    = Rybar.jpg
   | section  = Centrum kognitívnych vied
+
   | section  = Centrum pre kognitívnu vedu
 
   | position = vedúci katedry<br>vedúci oddelenia
 
   | position = vedúci katedry<br>vedúci oddelenia
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 835
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 835

Revision as of 18:57, 18 June 2015

Ján Rybár

Ján Rybár
Meno: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
vedúci katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 602 95) 835
Email: rybar@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i25
Adresa: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • modely kognitívneho vývinu
  • filozofia fundamentálnych paradigiem kognitívnej vedy

Publikácie