m
Line 2: Line 2:
 
   | fullname = doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
 
   | fullname = doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
 
   | caption  = Ján Rybár
 
   | caption  = Ján Rybár
   | image    =  
+
   | image    = Rybar.jpg
 
   | section  = Centrum kognitívnych vied
 
   | section  = Centrum kognitívnych vied
 
   | position = vedúci katedry<br>vedúci oddelenia
 
   | position = vedúci katedry<br>vedúci oddelenia

Revision as of 10:22, 16 September 2009

Ján Rybár

Ján Rybár
Meno: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
vedúci katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Centrum kognitívnych vied
Telefón: (+421 2 602 95) 835
Email: rybar@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i25
Adresa: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú