(Publikácie)
Line 23: Line 23:
  
  
 +
=== ===
 
<div style="font-size:7pt;">
 
<div style="font-size:7pt;">
 
----
 
----

Revision as of 12:35, 21 August 2008

Ján Rybár

Ján Rybár
Meno: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
vedúci katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Centrum kognitívnych vied
Telefón: (+421 2 602 95) 835
Email: rybar@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i25
Adresa: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava


Výučba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú