Line 20: Line 20:
  
 
== Publikácie ==
 
== Publikácie ==
* ''chýba''
+
* ''chýbajú''
  
  

Revision as of 12:19, 21 August 2008

Ján Rybár

Ján Rybár
Meno: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
vedúci katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Centrum kognitívnych vied
Telefón: (+421 2 602 95) 835
Email: rybar@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i25
Adresa: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava


Výučba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú