Line 24: Line 24:
 
----
 
----
 
Zodpovedný za stránky:
 
Zodpovedný za stránky:
* [[List of All Courses Provided by Department of Applied Informatics]]
+
* [[List of All Courses Provided by Department of Applied Informatics|Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných katedrou]]
 
* [[Education|Výučba]]
 
* [[Education|Výučba]]
 
</div>
 
</div>

Revision as of 11:27, 21 August 2008

Ján Rybár

Ján Rybár
Meno: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
vedúci katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Centrum kognitívnych vied
Telefón: (+421 2 602 95) 835
Email: rybar@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i25
Adresa: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava


Výučba

Výskum

Publikácie