m (Aktualizacia miestnosti)
m (Aktualizacia pozicie)
 
Line 4: Line 4:
 
   | image    = Rybar.jpg
 
   | image    = Rybar.jpg
 
   | section  = Centrum pre kognitívnu vedu
 
   | section  = Centrum pre kognitívnu vedu
   | position = vedúci katedry<br>vedúci oddelenia
+
   | position = zástupca vedúceho katedry<br>zástupca vedúceho oddelenia
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 835
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 835
 
   | room    = i11
 
   | room    = i11

Latest revision as of 12:30, 3 February 2016

Ján Rybár

Ján Rybár
Meno: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
zástupca vedúceho katedry
zástupca vedúceho oddelenia
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 602 95) 835
Email: rybar@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i11
Adresa: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • modely kognitívneho vývinu
  • filozofia fundamentálnych paradigiem kognitívnej vedy

Publikácie