m (Aktualizacia miestnosti)
Line 6: Line 6:
 
   | position = vedúci katedry<br>vedúci oddelenia
 
   | position = vedúci katedry<br>vedúci oddelenia
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 835
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 835
   | room    = i25
+
   | room    = i11
 
   | email    = rybar[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = rybar[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  

Revision as of 12:27, 3 February 2016

Ján Rybár

Ján Rybár
Meno: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
vedúci katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 602 95) 835
Email: rybar@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i11
Adresa: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • modely kognitívneho vývinu
  • filozofia fundamentálnych paradigiem kognitívnej vedy

Publikácie