Ján Rybár

Ján Rybár
Meno: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Email: rybar@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i11
Adresa: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • modely kognitívneho vývinu
  • filozofia fundamentálnych paradigiem kognitívnej vedy

Publikácie

(Presmerované z Jan Rybar)