Line 16: Line 16:
 
<!-- * 1-AIN-188 [[Mathematics 2 - Mathematical Analysis|Matematika (2) - Matematická analýza]] -->
 
<!-- * 1-AIN-188 [[Mathematics 2 - Mathematical Analysis|Matematika (2) - Matematická analýza]] -->
 
* 1-AIN-160 [[Mathematics 3 - Discrete Mathematics|Matematika (3) - Diskrétna matematika]]
 
* 1-AIN-160 [[Mathematics 3 - Discrete Mathematics|Matematika (3) - Diskrétna matematika]]
* 1-AIN-210 [[Algorithms and Data Structures|Algoritmy a dátové štruktúry]]
 
 
* 1-AIN-470 [[Specification and Verification of Programs|Špecifikácia a verifikácia programov]]
 
* 1-AIN-470 [[Specification and Verification of Programs|Špecifikácia a verifikácia programov]]
 
* 2-AIN-285 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/2-AIN-285-lisp/?lang=sk Symbolické programovanie a LISP]
 
* 2-AIN-285 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/2-AIN-285-lisp/?lang=sk Symbolické programovanie a LISP]
Line 26: Line 25:
 
* 1-AIN-120 [[Discrete Mathematics 1|Diskrétna matematika (1)]]
 
* 1-AIN-120 [[Discrete Mathematics 1|Diskrétna matematika (1)]]
 
* 1-AIN-160 [[Discrete Mathematics 2|Diskrétna matematika (2)]]
 
* 1-AIN-160 [[Discrete Mathematics 2|Diskrétna matematika (2)]]
 +
* 1-AIN-210 [[Algorithms and Data Structures|Algoritmy a dátové štruktúry]]
 
* 1-AIN-505 [[Introduction to Declarative Programming|Úvod do deklaratívneho programovania]]
 
* 1-AIN-505 [[Introduction to Declarative Programming|Úvod do deklaratívneho programovania]]
 
* 1-AIN-616 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-616-lisp/?lang=sk Symbolické programovanie a LISP]
 
* 1-AIN-616 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-616-lisp/?lang=sk Symbolické programovanie a LISP]

Revision as of 20:24, 7 February 2019

Ján Komara

Ján Komara
Meno: Ing. Ján Komara, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 727
Email: komara@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-16
Adresa: Ing. Ján Komara, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Predošlá výučba

Výskum

  • matematická logika, formálna aritmetika
  • teória rekurzívnych funkcií, teória vypočítateľnosti
  • teória a prax deklaratívnych programovacích jazykov
  • dokazovanie vlastností, špecifikácia a verifikácia programov

Publikácie