m (Zmazany pokus s genZodpovedaZa)
Line 24: Line 24:
 
* viď [http://ii.fmph.uniba.sk/~kluka/ homepage]
 
* viď [http://ii.fmph.uniba.sk/~kluka/ homepage]
 
}}
 
}}
<div style="font-size: xx-small;">
 
<hr>
 
<genZodpovedaZa></genZodpovedaZa>
 
</div>
 

Revision as of 15:16, 28 July 2015

Ján Kľuka

Ján Kľuka
Meno: Mgr. Ján Kľuka, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 727
Email: kluka@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-16
Adresa: Mgr. Ján Kľuka, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • techniky a implemetácia deklaratívneho programovania
  • klasická logika, teória a zložitosť dôkazov
  • automatické dokazovanie
  • deskripčné logiky

Publikácie