Line 25: Line 25:
 
}}
 
}}
 
<div style="font-size: xx-small;">
 
<div style="font-size: xx-small;">
 +
<hr>
 
<genZodpovedaZa></genZodpovedaZa>
 
<genZodpovedaZa></genZodpovedaZa>
 
</div>
 
</div>

Revision as of 20:37, 23 June 2015

Ján Kľuka

Ján Kľuka
Meno: Mgr. Ján Kľuka, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 727
Email: kluka@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-16
Adresa: Mgr. Ján Kľuka, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • techniky a implemetácia deklaratívneho programovania
  • klasická logika, teória a zložitosť dôkazov
  • automatické dokazovanie
  • deskripčné logiky

Publikácie