Line 9: Line 9:
 
   | email    = kluka[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = kluka[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      = [http://ii.fmph.uniba.sk/~kluka/ homepage]
 
   | web      = [http://ii.fmph.uniba.sk/~kluka/ homepage]
}}
+
  | info    =
 +
 
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* ''chýba''
 
* ''chýba''
Line 20: Line 21:
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
* ''chýbajú''
 
* ''chýbajú''
 
+
}}
<!--
+
=== ===
+
<div style="font-size:7pt;">
+
----
+
Zodpovedný za stránky:
+
*
+
</div>
+
-->
+

Revision as of 10:28, 26 August 2008

Ján Kľuka

Ján Kľuka
Meno: Mgr. Ján Kľuka
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 869
Email: kluka@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i34
Adresa: Mgr. Ján Kľuka
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

  • chýba

Výskum

  • declarative programming techniques & implementation
  • logic
  • theorem proving

Publikácie

  • chýbajú