Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* ''chýba''
+
* [[Introduction to Declarative Programming|Úvod do deklaratívneho programovania]]
 +
* [[Declarative Programming of Web Applications|Deklaratívne programovanie webovských aplikácií]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
Line 20: Line 21:
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* ''chýbajú''
+
* viď [http://ii.fmph.uniba.sk/~kluka/ homepage]
 
}}
 
}}

Revision as of 15:55, 22 September 2009

Ján Kľuka

Ján Kľuka
Meno: Mgr. Ján Kľuka
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 869
Email: kluka@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i34
Adresa: Mgr. Ján Kľuka
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • declarative programming techniques & implementation
  • logic
  • theorem proving

Publikácie