Jakub Šrol

Jakub Šrol
Meno: Mgr. Jakub Šrol
externý spolupracovník
Email: jakub.srol@savba.sk
Miestnosť: TBA
Adresa: Mgr. Jakub Šrol
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: SAV

Výučba

Výskum

  • Výskumná oblasť 1 TBA
  • Výskumná oblasť 2 TBA

Publikácie

TBA

Revision as of 17:08, 22 September 2017 by Kluka (Talk | contribs)