(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 6: Line 6:
 
   | position = externý spolupracovník
 
   | position = externý spolupracovník
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
   | room    = TBA
+
   | room    = Ústav experimentálnej psychológie, [http://www.psychologia.sav.sk/ ÚEP SAV]
 
   | email    = jakub.srol{{@}}savba.sk
 
   | email    = jakub.srol{{@}}savba.sk
   | web      = [https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10580 SAV]
+
   | web      = [https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Srol?ev=hdr_xprf ResearchGate]
 +
[https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10580 SAV]
 
   | info    =
 
   | info    =
  
Line 15: Line 16:
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* Výskumná oblasť 1 TBA
+
* Kognitívne skreslenia
* Výskumná oblasť 2 TBA
+
* Psychológia rozhodovania a usudzovania
*
+
* Kognitívna psychológia
 +
* Individuálne rozdiely v racionálnom myslení
 +
* Psychometrika
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
TBA
+
Viď [https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Srol/contributions zoznam na ResearchGate]
 
}}
 
}}

Latest revision as of 13:45, 27 September 2017

Jakub Šrol

Jakub Šrol
Meno: Mgr. Jakub Šrol
externý spolupracovník
Email: jakub.srol@savba.sk
Miestnosť: Ústav experimentálnej psychológie, ÚEP SAV
Adresa: Mgr. Jakub Šrol
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: ResearchGate

SAV

Výučba

Výskum

  • Kognitívne skreslenia
  • Psychológia rozhodovania a usudzovania
  • Kognitívna psychológia
  • Individuálne rozdiely v racionálnom myslení
  • Psychometrika

Publikácie

Viď zoznam na ResearchGate