(pozicia po slovensky, telefonna klapka)
m (format miestnosti)
Line 6: Line 6:
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
 
   | phone    = 625
 
   | phone    = 625
   | room    = I-28
+
   | room    = I 28
 
   | email    = ivor.uhliarik{{@}}uniba.sk
 
   | email    = ivor.uhliarik{{@}}uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  

Revision as of 16:07, 18 September 2015

Ivor Uhliarik

Ivor Uhliarik
Meno: Mgr. Ivor Uhliarik
doktorand
Telefón: 625
Email: ivor.uhliarik@uniba.sk
Miestnosť: I 28
Adresa: Mgr. Ivor Uhliarik
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

Publikácie