Iveta Bečková

Iveta Bečková
Meno: Mgr. Iveta Bečková
doktorandka
Telefón: +421 2 602 95 305
Email: iveta.beckova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I 19
Adresa: Mgr. Iveta Bečková
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

učenie posilňovaním, vysvetliteľná/transparentná umelá inteligencia

Publikácie

viď Evidencia publikačnej činnosti

Revision as of 16:04, 16 May 2023 by Beckova (Talk | contribs)