Iveta Bečková

Iveta Bečková
Meno: Mgr. Iveta Bečková
doktorandka
Telefón: TBD
Email: iveta.beckova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: TBD
Adresa: Mgr. Iveta Bečková
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Revision as of 19:31, 14 September 2020 by Beckova (Talk | contribs)