Line 11: Line 11:
 
   | web      =
 
   | web      =
 
   | info    =
 
   | info    =
 
+
=== Výučba ===
 +
Zimný semester
 +
* [[Course:Introduction to artificial intelligence|Úvod do umelej inteligencie]]
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
biologicky inšpirované učenie v sekvenčných úlohách, vysvetliteľná/transparentná umelá inteligencia
+
učenie posilňovaním, vysvetliteľná/transparentná umelá inteligencia
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===

Latest revision as of 09:35, 20 September 2021

Iveta Bečková

Iveta Bečková
Meno: Mgr. Iveta Bečková
doktorandka
Telefón: +421 2 602 95 305
Email: iveta.beckova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I 19
Adresa: Mgr. Iveta Bečková
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

Výskum

učenie posilňovaním, vysvetliteľná/transparentná umelá inteligencia

Publikácie

viď Evidencia publikačnej činnosti