Line 2: Line 2:
 
   | fullname = Mgr. Iveta Bečková
 
   | fullname = Mgr. Iveta Bečková
 
   | caption  = Iveta Bečková
 
   | caption  = Iveta Bečková
   | image    = beckova9.jpg
+
   | image    =  
 
   | section  =  
 
   | section  =  
 
   | position = doktorandka
 
   | position = doktorandka

Revision as of 19:41, 14 September 2020

Iveta Bečková

Iveta Bečková
Meno: Mgr. Iveta Bečková
doktorandka
Telefón: TBD
Email: iveta.beckova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: TBD
Adresa: Mgr. Iveta Bečková
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava