Line 2: Line 2:
 
   | fullname = Mgr. Iveta Bečková
 
   | fullname = Mgr. Iveta Bečková
 
   | caption  = Iveta Bečková
 
   | caption  = Iveta Bečková
   | image    =  
+
   | image    = beckova.jpg
 
   | section  =  
 
   | section  =  
 
   | position = doktorandka
 
   | position = doktorandka

Revision as of 17:15, 27 November 2020

Iveta Bečková

Iveta Bečková
Meno: Mgr. Iveta Bečková
doktorandka
Telefón: +421 2 602 95 305
Email: iveta.beckova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I 19
Adresa: Mgr. Iveta Bečková
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava