Line 6: Line 6:
 
   | position = doktorandka
 
   | position = doktorandka
 
   | email    = iveta.beckova{{@}}fmph.uniba.sk
 
   | email    = iveta.beckova{{@}}fmph.uniba.sk
   | phone    = TBD
+
   | phone    = +421 2 602 95 305
   | room    = TBD
+
   | room    = I 19
 
   | officeHours =  
 
   | officeHours =  
 
   | web      =
 
   | web      =
 
   | info    =
 
   | info    =
 
}}
 
}}

Revision as of 11:40, 17 October 2020

Iveta Bečková

Iveta Bečková
Meno: Mgr. Iveta Bečková
doktorandka
Telefón: +421 2 602 95 305
Email: iveta.beckova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I 19
Adresa: Mgr. Iveta Bečková
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava