Line 14: Line 14:
  
 
Zimný semester
 
Zimný semester
* [[Course:TIS|1-AIN-131 Tvorba informačných systémov ]] <!-- https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Information_Systems_Development/sk -->
+
* [[Course:TIS|1-AIN-131 Tvorba informačných systémov ]] https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Information_Systems_Development/sk  
  
 
Letný semester
 
Letný semester

Revision as of 09:41, 24 September 2020

Ivan Polášek

Ivan Polášek
Meno: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
docent
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: +421 2 602 95 322
Email: ivan.polasek@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M 160
Konzultačné hodiny: konzultačné hodiny mailom
Adresa: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://example.com/your-home-page-address (leave out the whole row if you have no external home page)

Výučba

Zimný semester

Letný semester


Výskum

  • modelovanie a vizualizácia softvéru, virtuálna a rozšírená realita v SI
  • optimalizácia návrhu softvéru, refaktorovanie a návrhové vzory

Publikácie

Viď Google Scholar/ResearchGate/podstranka na vasej homepage/Evidencia publikačnej činnosti