(predvolba klapky)
(+ASwS)
Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
Zimný semester
 
Zimný semester
* [[WIKI_STRANKA|Názov kurzu]]
+
* [[Course:ASwS|2-AIN-TBD Architektúry softvérových systémov]] <!-- odkaz na wiki stranku -->
 
* [https://example.com/externa-stranka Názov kurzu]
 
* [https://example.com/externa-stranka Názov kurzu]
 
Letný semester
 
Letný semester

Revision as of 16:26, 14 September 2020

Ivan Polášek

Ivan Polášek
Meno: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
externý spolupracovník
Telefón: +421 2 602 95 322
Email: ipo@gratex.com
Miestnosť: M 160
Konzultačné hodiny: konzultačné hodiny
Adresa: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://example.com/your-home-page-address (leave out the whole row if you have no external home page)

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

  • téma 1
  • téma 2

Publikácie

Viď Google Scholar/ResearchGate/podstranka na vasej homepage/Evidencia publikačnej činnosti