Introduction to Robotics 2-IKVa-138/18

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Introduction to Robotics (2-IKVa-138/18)
Prerekvizity: Python, numpy
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: summer semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (1), S - seminar (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://www.agentspace.org/kv
Informačný list: Informačný list 2-IKVa-138/18 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Andrej Lúčny, PhD.
E-mail: lucny@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.agentspace.org/andy

Popis predmetu:

robots, congnitivism, postcognitivism

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: -

Revision as of 20:18, 11 February 2021 by Lucny (Talk | contribs) (Vytvorená stránka „{{Predmet | name = Introduction to Robotics | code = 2-IKVa-138/18 | prerequisites = Python, numpy | semester = summer | year = 1 | credits = 5 | form = P...“)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)