(Nova stranka kurzu, nova vyucujuca)
 
Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (2)
 
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (2)
 
   | evaluation = 50/50  
 
   | evaluation = 50/50  
   | webpage = chýba
+
   | webpage = [[Course:Introduction to Philosophy of Mind]]
   | teacher = [[Dezider Kamhal|PhDr Dezider Kamhal PhD.]]
+
   | teacher = [http://filozofia.truni.sk/osobne-stranky/silvia-galikova/591.htm prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.]
   | email = kamhal[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email = silvia{{@}}libris.sk
   | homepage = chýba
+
   | homepage = http://filozofia.truni.sk/osobne-stranky/silvia-galikova/591.htm
 
   | description = Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov so základnými filozofickými koncepciami a prístupmi k problematike vzťahu tela a mysle.
 
   | description = Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov so základnými filozofickými koncepciami a prístupmi k problematike vzťahu tela a mysle.
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 15:01, 27 February 2019

Úvod do filozofie mysle 2-IKV-114

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do filozofie mysle (2-IKV-114)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: Course:Introduction to Philosophy of Mind
Informačný list: Informačný list 2-IKV-114 (fakultná služba)
Vyučujúci: prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
E-mail: silvia@libris.sk
Domovská stránka: http://filozofia.truni.sk/osobne-stranky/silvia-galikova/591.htm

Popis predmetu:

Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov so základnými filozofickými koncepciami a prístupmi k problematike vzťahu tela a mysle.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne