(zmena vyucujuceho, webstranky)
 
Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
 
   | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
 
   | evaluation = 50/50
 
   | evaluation = 50/50
   | webpage = chýba
+
   | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/~siska/udvl/
   | teacher = [[Martin Homola|RNDr. Martin Homola]], [[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]]
+
   | teacher = [[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška]], [[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]]
   | email = homola[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
+
   | email = siska[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/ http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/
+
   | homepage = http://dai.fmph.uniba.sk/~siska/ http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/
 
   | description = Kurz slúži ako úvod do matematickej logiky a výpočtovnej logiky pre študentov so zájmom o ďalšie šúdium umelej inteligencie, reprezentácie znalostí a kognitívnej vedy.
 
   | description = Kurz slúži ako úvod do matematickej logiky a výpočtovnej logiky pre študentov so zájmom o ďalšie šúdium umelej inteligencie, reprezentácie znalostí a kognitívnej vedy.
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 17:35, 12 February 2014

Úvod do výpočtovej logiky 1-AIN-411

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do výpočtovej logiky (1-AIN-411)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/~siska/udvl/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-411 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Jozef Šiška, doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.
E-mail: siska@ii.fmph.uniba.sk, sefranek@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://dai.fmph.uniba.sk/~siska/ http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/

Popis predmetu:

Kurz slúži ako úvod do matematickej logiky a výpočtovnej logiky pre študentov so zájmom o ďalšie šúdium umelej inteligencie, reprezentácie znalostí a kognitívnej vedy.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne