Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (1)
 
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (1)
 
   | evaluation = 70/30  
 
   | evaluation = 70/30  
  | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/ICS/
+
| webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/ICS/
   | teacher = [[Dana Retova|Mgr. Dana Retová]]
+
   | teacher = [[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]], [[Kristina Rebrova|Mgr. Kristína Rebrová]]
   | email = retova[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
+
   | email = takac[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, rebrova[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/
+
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/, http://ii.fmph.uniba.sk/~rebrova/
  | description = Cieľom tohto úvodného kurzu je poskytnúť prehľad teórií, metód a tém etablovaných v kognitívnej vede a zároveň budovať schopnosť samostatnej kritickej reflexie vedeckého materiálu, integrácie viacerých pohľadov, vzájomnej kooperácie a prezentačné zručnosti.
+
  | description = Cieľom tohto úvodného kurzu je poskytnúť prehľad teórií, metód a tém etablovaných v kognitívnej vede a zároveň budovať schopnosť samostatnej kritickej reflexie vedeckého materiálu, integrácie viacerých pohľadov, vzájomnej kooperácie a prezentačné zručnosti.
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 21:57, 20 September 2011

Úvod do kognitívnej vedy 2-IKV-121

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do kognitívnej vedy (2-IKV-121)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/ICS/
Informačný list: Informačný list 2-IKV-121 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Takáč, PhD., Mgr. Kristína Rebrová
E-mail: takac@ii.fmph.uniba.sk, rebrova@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/, http://ii.fmph.uniba.sk/~rebrova/

Popis predmetu:

Cieľom tohto úvodného kurzu je poskytnúť prehľad teórií, metód a tém etablovaných v kognitívnej vede a zároveň budovať schopnosť samostatnej kritickej reflexie vedeckého materiálu, integrácie viacerých pohľadov, vzájomnej kooperácie a prezentačné zručnosti.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne