Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (1)
 
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (1)
 
   | evaluation = 70/30  
 
   | evaluation = 70/30  
   | webpage = [[ICS2009]]
+
   | webpage = [[ICS2010]]
 
   | teacher = [[Dana Retova|Mgr. Dana Retová]]
 
   | teacher = [[Dana Retova|Mgr. Dana Retová]]
 
   | email = retova[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email = retova[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
   | homepage = [[ICS2009]]
+
   | homepage = [[ICS2010]]
 
   | description = Cieľom tohto úvodného kurzu je poskytnúť prehľad teórií, metód a tém etablovaných v kognitívnej vede a zároveň budovať schopnosť samostatnej kritickej reflexie vedeckého materiálu, integrácie viacerých pohľadov, vzájomnej kooperácie a prezentačné zručnosti.
 
   | description = Cieľom tohto úvodného kurzu je poskytnúť prehľad teórií, metód a tém etablovaných v kognitívnej vede a zároveň budovať schopnosť samostatnej kritickej reflexie vedeckého materiálu, integrácie viacerých pohľadov, vzájomnej kooperácie a prezentačné zručnosti.
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 20:45, 20 September 2010

Úvod do kognitívnej vedy 2-IKV-121

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do kognitívnej vedy (2-IKV-121)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: ICS2010
Informačný list: Informačný list 2-IKV-121 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Dana Retová
E-mail: retova@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: ICS2010

Popis predmetu:

Cieľom tohto úvodného kurzu je poskytnúť prehľad teórií, metód a tém etablovaných v kognitívnej vede a zároveň budovať schopnosť samostatnej kritickej reflexie vedeckého materiálu, integrácie viacerých pohľadov, vzájomnej kooperácie a prezentačné zručnosti.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne