Line 1: Line 1:
 
{{Predmet
 
{{Predmet
   | name = Introduction to Cognitive Science
+
   | name = Úvod do kognitívnej vedy
 
   | code = 2-IKV-121
 
   | code = 2-IKV-121
 
   | prerequisites = žiadne
 
   | prerequisites = žiadne

Revision as of 20:10, 20 August 2008

Úvod do kognitívnej vedy 2-IKV-121

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do kognitívnej vedy (2-IKV-121)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/ICS/
Informačný list: Informačný list 2-IKV-121 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Takáč, PhD.
E-mail: takac@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/

Popis predmetu:

To provide introduction into study of human mind and brain from the viewpoints of interconnections between compmuter science, neuroscience, linguistics, psychology, antropology and philosophy.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne